info@stockholmsmaleripool.se

Miljö & Kvalitet

Miljö och kvalitet i fokus

Stockholms Måleripool AB har för sin verksamhet upprättat ett processbaserat kvalitets- och miljöledningssystem i samarbete med företaget QiM. Där följer vi kraven enligt ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem. De båda systemen är samordnade i handboken ”Ledningssystem Kvalitet & Miljö”.

Övergripande för processorienteringen är strävan att se verksamheten ur ett kundperspektiv och att arbeta med ständiga förbättringar av såväl tjänster och produkter som den egna verksamhetens sätt att arbeta. Processmodellen anpassas över tiden.

När det gäller kvalitet tummar vi inte på vare sig material eller utförande. Vi väljer färger och material av de marknadsledande tillverkarna för att uppnå högsta kvalitet och hållbarhet, med minsta möjliga miljöpåverkan.

Arbetsmetoderna ska så lite som möjligt utsätta de arbetande för miljöfarliga färger och lösningsmedel, samt anpassas för att minimera arbetsbelastningar, damm och buller.

Vi följer lagarna gällande miljöskydd och eftersträvar att avfall sorteras och återvinns.