info@stockholmsmaleripool.se

Om Företaget

Stockholms Måleripool – mer än 30 års erfarenhet!

Vi har sedan starten i mitten av 1980-talet utfört ett brett utbud av tjänster, ofta inom ramen för ramavtal. Utan inbördes rangordning är några av dessa kunder Familjebostäder, VärmdöBostäder, Värmdö kommun, Huge och ett antal statliga myndigheter.

Vår företagsidé är att utföra åtaganden där vi utnyttjar måleriets stora potential till förnyelse och som trivselfaktor i bostäder och på arbetsplatser. Alltid med ett arbete av högsta kvalitet och ansvar gentemot kunder och beställare.

Vår personal är utbildade målare med gesällbrev och besitter alla lång erfarenhet inom måleribranschen. Det har gjort att vi under åren har kunnat bygga upp en bred yrkesexpertis och kunskapsbas som vi tar med oss in i varje nytt arbete.

Stockholms Måleripool AB har givetvis kollektivavtal med Svenska Målareförbundet och företaget är även medlem i Måleriföretagen.